Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2021Numer (148) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza warunków motywacyjnych stojących za zrównoważoną konsumpcją na jednolitym rynku w Chinach

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

 • Zhang Ying
  Soochow University, Suzhou, P. R. China
 • Li Li
  Donghua University, P. R. China
 • Xing Xue
  Ningbo University, Zhejiang, P. R. China
 • Liu Xiao-Gang
  Dong Hua University, Shanghai, P. R. China

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6075

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Uniform to charakterystyczna odzież noszona przez członków tej samej firmy lub organizacji. W Chinach rynek odzieży profesjonalnej jest niezwykle duży. Jednak, jako obowiązkowa odzież zawodowa, uniformy są często używane i wymieniane, co prowadzi do marnotrawstwa tekstyliów. Ponadto stosowanie nienadających się do recyklingu lub nieulegających biodegradacji tkanin może powodować większą presję na środowisko. W badaniu skoncentrowano się na materiale tekstylnym na rynku jednolitym, przeanalizowano motywacyjne warunki stojące za zrównoważoną konsumpcją tkanin. W 2019 roku uzyskano łącznie 294 użytecznych ankiet on-line. Do pomiaru pięciu zmiennych: wizerunku publicznego firmy, etyki korporacyjnej, statusu społecznego pracowników, świadomości środowiskowej i zrównoważonej składki zostały przyjęte skale wielopozycyjne. Do testowania hipotez zastosowano modelowanie równań strukturalnych. Wyniki pokazały, że poprawa statusu społecznego pracownika może skutecznie zwiększyć prawdopodobieństwo używania tkanin przyjaznych dla środowiska. Badanie to może zatem pomóc w zwiększeniu wykorzystania tkanin przyjaznych dla środowiska na jednolitym rynku Chin.

Tagi:

China’s uniform market, sustainable consumption, eco-friendly fabric, environmental awareness.

Cytowanie:

Zhang Y, Li L, Xing X, Liu X-G. Analysis of Motivational Conditions Behind Sustainable Consumption in China’s Uniform Market. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2021; 29, 4(148): 8-14. DOI: 10.5604/01.3001.0014.6075

Opublikowano w numerze nr 4 (148) / 2021, strony 8–14.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook