Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (137) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ składników mieszanki powlekającej na szybkość penetracji cieczy w strukturę papieru

Research and development

Autor:

  • Leks-Stępień Janina
    Institute of Papermaking and Printing, Faculty of Management and Production Engineering, Lodz University of Technology, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2909

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Powlekanie to jeden ze sposobów uszlachetniania stosowany zazwyczaj w celu poprawy właściwości fizycznych wytworów papierniczych. Skład mieszanek powlekających ma istotny wpływ na właściwości powlekanego papieru a tym samym na jakość odwzorowywanych w procesie druku na tym podłożu obrazów. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zarówno rodzaju użytych pigmentów, jak i ilości środków wiążących na szybkość i równomierność penetracji wody i farby drukowej w strukturę powlekanych materiałów papierowych. Szybkość wnikania cieczy wysoko lepkich została zmierzona za pomocą analizatora dynamiki penetracji (PDA) wyposażonego w  moduł HVL (High Viscous Liquid) natomiast równomierność przenikania cieczy w strukturę  papieru zmierzono stosując analizator dynamiki penetracji z modułem PEA (Print Evenness Analyser). Stosowanie urządzenia PDA wyposażonego w moduły PEA i HVL daje możliwość rejestrowania przebiegu procesu i uzyskania obrazu wnikania cieczy, od momentu jej kontaktu z powierzchnią papieru do dowolnego etapu pomiaru, wraz z określeniem przebiegu dynamiki penetracji. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno skład mieszanki powlekającej, jak i ilość środka wiążącego  mają wpływ na szybkość i równomierność penetracji cieczy oraz dynamikę wnikania farby drukowej, a tym samym na jakość druku.

Tagi:

coating mixture, paper, liquid penetration, PDA.

Cytowanie:

Leks-Stępień J. Effects of the Coating Mixture on the Penetration of Liquids into Paper. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 5(137): 107-111. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2909

Opublikowano w numerze nr 5 (137) / 2019, strony 107–111.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook