Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (137) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Usuwanie barwnika azowego czerwień kwasowa 27 z roztworów wodnych przy zastosowaniu odczynnika Fentona modyfikowanego żelazem zero wartościowym

Research and development

Autorzy:

 • Kliś Simona
  Graduate of Silesian Environmental Doctoral Studies of the Central Mining Institute, Katowice, Poland
 • Thomas Maciej
  Chemiqua Company, Kraków, Poland
 • Barbusiński Krzysztof
  Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
 • Gołombek Klaudiusz
  Institute of Engineering Materials and Biomaterials, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
 • Krzemiński Łukasz (j/w)
 • Chyc Marek
  Institute of Mathematical and Natural Science, State Higher Vocational School in Tarnów, Tarnów, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2908

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule porównano klasyczny odczynnik Fentona (Fe2+/H2O2) z jego modyfikacją żelazem o zerowej wartościowości (ZVI/H2O2), w celu usunięcia barwnika azowego czerwień kwasowa 27 z wodnych roztworów, o stężeniu 100 mg/L. Dla obu metod wyznaczono najkorzystniejsze wartości parametrów, przy których uzyskano wizualne odbarwienie badanych roztworów (dla Fe2+/H2O2: pH 3,5, H2O2=60 mg/L, Fe2+/H2O2=0,3, t=15 min. i dla ZVI/H2O2: pH 3, H2O2=40 mg/L, ZVI=80 mg/L, t=15 min. W tych warunkach wartość ChZT spadła o 71,5% i 69,2% dla klasycznego Fentona i jego modyfikacji. Zmniejszenie toksyczności uzyskano również dla bakterii Aliivibrio fischeri (poniżej 25%) przy zastosowaniu testu Microtox. Trawienie ZVI w kwasowym pH przez 10 minut pozwoliło skrócić czas reakcji około cztery razy z 15 do 4 minut. Analiza BET wykazała, że powierzchnia właściwa wzrasta wraz z czasem trawienia, co znacznie przyspiesza reakcję. Uzyskano wizualne odbarwienie roztworów wodnych, a końcowe wartości ChZT były bardzo małe i mieściły się w zakresie 49-53 mg O2/L. Zgodnie z testem klasyfikacji toksyczności wobec Vibrio fischeri dla próbek wodnych, wszystkie testowane roztwory barwników można uznać za nietoksyczne (wartość toksyczności <25%).

Tagi:

Acid Red 27, Fenton reagent, modified Fenton reagent, zero-valent Iron, wastewater treatment.

Cytowanie:

Kliś S, Thomas M, Barbusiński K, Gołombek K, Krzemiński Ł, Chyc M. Removal of Azo Dye Acid Red 27 from Aqueous Solutions Using Classical and Modified Fenton Reagent with Zero-Valent Iron. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 5(137): 100-106. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2908

Opublikowano w numerze nr 5 (137) / 2019, strony 100–106.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook