Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (137) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Kompozyt z odpadowych strużyn garbarskich i dodatków mineralnych

Research and development

Autorzy:

  • Ławińska Katarzyna
    ŁUKASIEWICZ Research Network - Institute of Leather Industry, Łódź, Poland
  • Modrzewski Remigiusz
    Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Serweta Wioleta
    ŁUKASIEWICZ Research Network - Institute of Leather Industry, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2906

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Prezentowane badania dotyczą oceny możliwości formowania nowych kompozytów na bazie odpadowych strużyn generowanych przez zakłady garbarskie podczas procesów wyprawy skór. Materiał kompozytowy powstaje przez połączenie strużyn oraz dodatków mineralnych, takich jak kaolin, dolomit oraz bentonit za pomocą medium adhezyjnego w postaci kleju skórnego. Ilości użytych dodatków mineralnych stanowią 5% oraz 10% odniesienie do masy wykorzystanych strużyn. W celu określenia jakościowego wpływu dodatków mineralnych na właściwości wytworzonych materiałów przeprowadzono badania dwukierunkowe. W celu dokonania charakterystyki właściwości mechanicznych takich, jak: naprężenia niszczące oraz wielkość odkształceń w zakresie sprężystym wykonano próby rozciągania osiowego. Znajomość relacji naprężenie – odkształcenie pozwoliło na obliczenie modułów Younga, definiujących obszar podobieństwa do powszechnie stosowanych materiałów. Z drugiej strony w celu zdefiniowania jego struktury oraz innych właściwości, przeprowadzono badania zdolności pochłaniania wody przez nowopowstały materiał. Przeprowadzone badania miały na celu określenie zakresu możliwych aplikacji uformowanego materiału.

Tagi:

composites, tannery shavings, mineral fillers.

Cytowanie:

Ławińska K, Modrzewski R, Serweta W. Tannery Shavings and Mineral Additives as a Basis of New Composite Materials. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 5(137): 89-93. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2906

Opublikowano w numerze nr 5 (137) / 2019, strony 89–93.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook