Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (137) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena komfortu termofizjologicznego rajstop poliamidowych

Research and development

Autorzy:

  • Tomovska Elena
    Department of Textile, Faculty of Technology and Metallurgy, University ”Ss Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia
  • Hes Lubos
    Department of Textile Evaluation, Faculty of Textile Engineering, Technical University of Liberec, Liberec, Czech Republic

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2902

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy zbadano właściwości komfortu termofizjologicznego rajstop poliamidowych, a także wpływ dodatku elstanu do struktury wyrobu. Przebadano 42 rodzaje rajstop. Przy zastosowaniu urządzeń Alambeta i Permetest dokonano pomiarów przewodności cieplnej, oporu cieplnego, absorpcji termicznej, odporności na parowanie i względnej przepuszczalności pary wodnej. Stwierdzono, że dodatek elastanu nieznacznie zmniejsza przewodność cieplną. Wszystkie badane wyroby wykazywały bardzo wysoką względną przepuszczalność pary wodnej i miały niską odporność na parowanie. Wysokie wartości względnej przepuszczalności pary wodnej są wskaźnikiem dobrego komfortu termofizjologicznego. Rajstopy są podstawą garderoby, jednak niska cena tych artykułów odzieżowych często oznacza, że ​​ich właściwości są rzadko optymalizowane. Ponieważ komfort termofizjologiczny jest tylko jednym z czynników przyczyniających się do ogólnego komfortu, dalsze badania właściwości komfortu i estetyki mogą w przyszłości pomóc ulepszyć ten produkt.

Tagi:

polyamide, knitted fabrics, thermophysiological comfort.

Cytowanie:

Tomovska E, Hes L. Thermophysiological Comfort Properties of Polyamide Pantyhose. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 5(137): 53-58. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2902

Opublikowano w numerze nr 5 (137) / 2019, strony 53–58.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook