Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (137) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Otrzymywanie obrazu tkaniny wytworzonej z barwionych przędz przy zastosowaniu metody momentów barwnych i percepcyjnego algorytmu z mieszaniem

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2900

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Ze względu na różnorodność kolorów i rozmieszczenia przędz otrzymanie obrazu tkaniny wytworzonej z barwionych przędz jest trudnym zadaniem. W artykule próbki tkanin z barwionych przędz były najpierw analizowane przez system DigiEye, a następnie wykonane zostały symulacje obrazów z zastosowaniem oprogramowania do projektowania wzorów oparte na wyodrębnionych parametrach struktury tkaniny. W przypadku symulacji obrazu wzoru zaproponowano skuteczny algorytm do odzyskiwania tego rodzaju obrazów poprzez połączenie metody momentów koloru i percepcyjnego algorytmu z mieszaniem. W zaproponowanym algorytmie do wyodrębniania cech kolorów zastosowano metodę momentów barwnych, a do obliczenia cech przestrzennych symulowanych obrazów został wykorzystywany percepcyjny algorytm mieszania. Następnie użyto dwóch rodzajów cech obrazu do obliczenia podobieństwa między oryginalnym obrazem wejściowym a każdym obrazem docelowym w oparciu o odległość euklidesową i odległość Hamminga. Odpowiednie obrazy można odzyskać w zależności od wartości podobieństwa, która jest określana przez obliczenie optymalnej ważonej wartości podobieństwa cech koloru i podobieństwa cech przestrzennych. Aby zmierzyć skuteczność proponowanej metody w eksperymentach obliczono wskaźnik dokładności i szybkość pobierania obrazów, wykorzystując bazę danych obrazów PATTERN z 300 obrazami. Wyniki eksperymentalne pokazały, że średni współczynnik dokładności proponowanej metody wynosi 85,30%, a szybkość pobierania 53,51%, wartość podobieństwa cech kolorów wynosiła 0,45, a podobieństwo cech przestrzennych wynosiło 0,55. Wykazano, że prezentowana metoda jest skuteczna w przypadku otrzymywania obrazów wzorów tkanin z przędz barwionych.

Tagi:

yarn-dyed fabric, image retrieval, colour moments, perceptual hash algorithm, Hamming distance.

Cytowanie:

Li Z, Xiang J, Wang L, Zhang N, Pan R, Gao W. Yarn-Dyed Fabric Image Retrieval Using Colour Moments and the Perceptual Hash Algorithm. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 5(137): 39-46. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2900

Opublikowano w numerze nr 5 (137) / 2019, strony 39–46.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook