Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (136) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie właściwości zginania siatkobetonu wzmocnionego zbrojeniami dzianymi

Research and development

Autorzy:

  • Paramasivam S.
    Department of Fashion Technology, Sona College of Technology, Salem, India
  • Rameshkumar M. (j/w)
  • Malathy R.
    Department of Civil Engineering, Sona College of Technology, Tamil Nadu, India
  • Prakash C.
    Department of Fashion Technology, Sona College of Technology, Salem, India

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1825

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy przedstawiono wpływ zbrojenia z dzianiny osnowowej na właściwości siatkobetonu. Siatka z drutu stalowego jest często stosowana jako wzmocnienie szkieletu. Z powodu korozji, która zmniejsza trwałość laminatu stalowego, istnieje potrzeba wymiany siatki stalowej na inny materiał. Wysokiej jakości włókna syntetyczne i tkaniny są stale wykorzystywane w różnych pracach badawczych jako wzmocnienie stosowane betonu. W pracy podjęto próbę włączenia trzech różnych struktur siatkowych z osnową nylonową w miejsce standardowej siatki. Kompozyty siatkobetonowe zostały wyprodukowane z siatki i dzianiny z osnową nylonową. Właściwości zginania laminatów żelaznych analizowano pod kątem obciążenia do pierwszego pęknięcia, obciążenia końcowego, zdolności pochłaniania energii i współczynnika ciągliwości. Nylonowa siatka z 3 warstwami w zbrojeniu uzyskała następujące wyniki: obciążenie do pierwszego pęknięcia – 2,5 kN i obciążenie końcowe – 3,36 kN. Wyniki pokazały, że właściwości zginania laminatów żelbetowych wzmocnionych
strukturą dzianiny osnowowej nylonowej uległy polepszeniu, a parametry zginania miały bezpośredni związek z liczbą warstw stosowanych we wzmocnieniu.

Tagi:

ferrocement, nylon, chicken mesh, laminate, warp knit.

Cytowanie:

Paramasivam S, Rameshkumar M, Malathy R, Prakash C. Study of the Flexural Behaviour of Warp Knitted Reinforced Ferrocement Composites. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 4(136): 94-101. DOI: 10.5604/01.3001.0013.1825

Opublikowano w numerze nr 4 (136) / 2019, strony 94–101.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook