Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (136) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Optymalizacja obuwniczych pakietów materiałowych pod kątem ich izolacyjności cieplnej

Research and development

Autorzy:

  • Serweta Wioleta
    ŁUKASIEWICZ Research Network - Institute of Leather Industry, Łódź, Poland
  • Matusiak Małgorzata
    Institute of Architecture of Textiles, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Ławińska Katarzyna
    ŁUKASIEWICZ Research Network - Institute of Leather Industry, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1823

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W niniejszej pracy wykonano badania przewodnictwa cieplnego materiałów obuwniczych – skórzanych oraz tekstylnych. Dla materiałów wierzchnich oraz podszewkowych określono takie własności, jak: przewodność cieplną, opór cieplny oraz absorpcyjność cieplną. Celem niniejszej pracy była kompleksowa ocena zdolności przewodzenia ciepła przez materiały obuwnicze oraz optymalizacja ich konfiguracji pod względem uzyskania jak najlepszych efektów finalnych. Uzyskane charakterystyki materiałowe pozwoliły sklasyfikować badane materiały, pod kątem wykonywania na ich bazie możliwych cholewkowych kombinacji materiałowych w celu poprawy komfortu fizjologicznego.

Tagi:

thermal insulation, footwear, thermal resistance, thermal absorptivity.

Cytowanie:

Serweta W, Matusiak M, Ławińska K. Research on Optimising the Insulation of Footwear Materials Using Statistical Methods. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 4(136): 81-87. DOI: 10.5604/01.3001.0013.1823

Opublikowano w numerze nr 4 (136) / 2019, strony 81–87.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook