Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (136) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie właściwości ognioodpornych tkaniny bawełnianej pokrytej nano-ZnO

Research and development

Autorzy:

  • Ling Chao
    College of Textiles, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
  • Guo Lamei (j/w)
  • Guo Lamei
    Key laboratory of Textile Science & Technology, Ministry of Education, Shanghai, P. R. China

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1820

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy podjęto próbę zbadania ognioodporności tkanin bawełnianych pokrytych nano-ZnO. Omówiono wpływ przetworzonej cieczy, stężenie, czas palenia amoniaku i temperaturę utwardzania (wulkanizacji) na właściwości tkaniny bawełnianej, takie jak: ognioodporność i chwyt. Wykonano również analizę kwasu borowego metodą pionowego spalania. Gotowe tkaniny bawełniane analizowano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) i skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową (FESEM), które wskazywały, że między włóknami oraz w lumenach i mezoporach włókien bawełnianych zgromadził się nano-ZnO. Wyniki pokazują, że zawartość nano-ZnO na tkaninach bawełnianych może dochodzić do 15,63% wag., Przy czym gotowa tkanina bawełniana ma doskonałą ognioodporność, pomimo długiego czasu po żarzeniu, jednak dodanie 0,8% wag. kwasu borowego może to znacznie zmniejszyć. Stwierdzono, że zastosowanie nano-ZnO z kwasem borowym na tkaninie bawełnianej ma ogromny potencjał do zastosowania w przyszłości.

Tagi:

high-load, ZnO; boric acid, cotton fabric, flame retardant.

Cytowanie:

Ling Ch, Guo L. Fabrication of High Nano-ZnO Doped with Boric Acid Assembled on Cotton Fabric with Flame Retardant Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 4(136): 65-70. DOI: 10.5604/01.3001.0013.1820

Opublikowano w numerze nr 4 (136) / 2019, strony 65–70.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook