Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (136) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zmiany wielkości ładunku na powierzchni włókien bawełny w procesie alkalicznej obróbki wstępnej

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1817

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem obróbki wstępnej jest przygotowanie materiałów bawełnianych do późniejszych operacji technologicznych, które w większości prowadzi się w środowiskach wodnych. Procesy obróbki wstępnej modyfikują w pewnym stopniu właściwości bawełny, powodując znaczną zmianę jej potencjału zeta, wielkość ładunku powierzchniowego lub energii swobodnej powierzchni.W przeprowadzonych badaniach dokonano oceny wpływu procesu alkalicznej obróbki wstępnej na zmianę wielkości ujemnego ładunku na powierzchni dzianiny bawełnianej, wyrażonego jako „zapotrzebowanie na kationy”. Do tych eksperymentów zastosowano metodę „odwrotnego miareczkowania” z wykorzystaniem aparatu Muetek PCD. Stwierdzono, że konwencjonalny proces obróbki alkalicznej surowej dzianiny bawełnianej przy użyciu wodorotlenku sodu w obecności niejonowego środka powierzchniowoczynnego zmniejsza prawie o 50% ilość ujemnego ładunku powierzchniowego. Dla obrabianej w tym procesie dzianiny bawełnianej przeanalizowano również zmiany w ubytku masy, poprawie wskaźnika białości oraz zwilżalności.

Tagi:

cotton, alkali pre-treatment, specific charge on cotton surface, cationic demand.

Cytowanie:

Prus S, Kulpinski P, Matyjas-Zgondek E. Changes in the Specific Charge Amount on the Surface of Cotton Fibres during the Alkali Pre-treatment Process. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 4(136): 30-37. DOI: 10.5604/01.3001.0013.1817

Opublikowano w numerze nr 4 (136) / 2019, strony 30–37.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook