Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (136) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Determinanty wymiany wewnątrzgałęziowej w handlu odzieżą i obuwiem między Polską a krajami Unii Europejskiej

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Łapińska Justyna
    Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
  • Kądzielawski Grzegorz
    WSB University, Dąbrowa Górnicza, Poland
  • Dziuba Radosław
    Department of World Economy and European Integration, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1816

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem artykułu była identyfikacja czynników (oddziałujących na szczeblu kraju) determinujących handel wewnątrzgałęziowy produktami przemysłu odzieżowego i obuwniczego, w wymianie handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej, w latach 2004-2017. Do identyfikacji determinant handlu wewnątrzgałęziowego wykorzystano model ekonometryczny dla danych panelowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że pozytywny wpływ na rozwój wymiany wewnątrzgałęziowej w handlu odzieżą i obuwiem ma wielkość gospodarek partnerów handlowych. Wielkość kraju mierzona rozmiarami jego PKB jest utożsamiana z rozmiarami rynku i możliwościami sprzedaży na nim produktów zróżnicowanych. Czynnikiem ograniczającym rozwój wymiany wewnątrzgałęziowej okazała się odległość geograficzna, jaka dzieli handlujące kraje. Niekorzystny wpływ na intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej ma również stopień niezrównoważenia obrotów handlowych pomiędzy partnerami handlowymi. Badanie potwierdziło, że kierunek wpływu wszystkich zidentyfikowanych determinant handlu wewnątrzgałęziowego jest zgodny z przewidywaniami teorii.

Tagi:

intra-industry trade, clothing, footwear, Poland, European Union, panel data.

Cytowanie:

Łapińska J, Kądzielawski G, Dziuba R. Country-Specific Determinants of Intra-Industry Trade in Clothing and Footwear between Poland and European Union Countries. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 4(136): 23-28. DOI: 10.5604/01.3001.0013.1816

Opublikowano w numerze nr 4 (136) / 2019, strony 23–28.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook