clothing industry, textile industry, financial analysis, credit score and bankruptcy models, strategic analysis, Slovakia.

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (136) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Prognozy rozwoju przemysłu tekstylnego i odzieżowego na Słowacji według wybranych wskaźników analizy finansowej

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0714

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Przemysł tekstylny i odzieżowy w Europie można uznać za sektor nierentowny. Celem pracy była ocena wybranych wskaźników analizy finansowej, modeli oceny kredytowej i upadłości oraz analizy strategicznej w wybranych spółkach przemysłu tekstylnego i odzieżowego na Słowacji. Kolejnym celem było określenie zarysu możliwości rozwoju tego sektora w przyszłości. Podczas badań wykorzystano dane z pięciu najważniejszych firm działających w branży tekstylnej i odzieżowej na Słowacji. Uzyskane dane zostały przetworzone przez indeks bonity i wskaźnik Altmana, zapewniając możliwość określenia możliwego przyszłego rozwoju w branży. Wyniki pokazują spadek liczby firm włókienniczych i odzieżowych na terenie Słowacji. Takie wyniki mogą być wykorzystane do ustalenia scenariuszy rozwoju, które pokazują, że słowacki przemysł włókienniczy, odzieżowy i skórzany powinien zwielokrotnić swoje wysiłki w celu utrzymania swojej pozycji na rynkach międzynarodowych.

Tagi:

clothing industry, textile industry, financial analysis, credit score and bankruptcy models, strategic analysis, Slovakia.

Cytowanie:

Csikósová A, Janošková M, Čulková K. Prediction of Developments in the Textile and Clothing Industry in Slovakia by Selected Indicators of Financial Analysis. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 4(136): 9-16. DOI: 10.5604/01.3001.0013.0714

Opublikowano w numerze nr 4 (136) / 2019, strony 9–16.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook