Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (135) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Programowanie cyklicznych badań zmęczeniowych kompozytów na stroje skoczków narciarskich za pomocą środowiska Merlin Test Profiler

Research and development

Autor:

  • Kobiela-Mendrek Katarzyna 
    Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, Faculty of Materials and Environment Science, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0749

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy opisano przykład wykorzystania maszyny wytrzymałościowej Instron 5544 do programowalnych badań zmęczeniowych laminatu przeznaczonego na stroje skoczków narciarskich. W badaniach uwzględniono kilka podstawowych parametrów, takich jak: cykl pracy kompozytu w warunkach użytkowania, czas trwania poszczególnych faz obciążeń i właściwości mechaniczne materiału w badaniach statycznych. Przyjęte parametry posłużyły do zaprogramowania cyklu badań na maszynie wytrzymałościowej Instron model 5544 sterowanej komputerem wyposażonym w środowisko Merlin Test Profiler.

Tagi:

composites, fatigue strength, cycle of loads, programmable research.

Cytowanie:

Kobiela-Mendrek K. Programming Periodic Fatigue Research of Composites Utilised for Ski Jumping Suits by Means of Merlin Test Profiler Software. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 3(135): 106-110. DOI: 10.5604/01.3001.0013.0749

Opublikowano w numerze nr 3 (135) / 2019, strony 106–110.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook