Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (135) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Opracowanie kompozytów giętkich wzmocnionych włóknami ceramicznymi i szklanymi do zastosowania w ścianach filtrów cząstek stałych

Research and development

Autorzy:

  • Prabu K.
    Department of Fashion Technology, Kumaraguru College of Technology, Coimbatore, India
  • Srinivasan J.
    Department of Textile Technology, Kumaraguru College of Technology, Coimbatore, India
  • Prakash C.
    Department of Fashion Technology, Sona College of Technology, Salem, India

DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7747

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy opracowano giętkie kompozyty wzmocnione włóknami ceramicznymi i szklanymi do zastosowania w ścianach filtrów cząstek stałych. Kompozyty tworzące strukturę wielowarstwową zostały wykonane ze wstęg z włókna szklanego o różnej gęstości (warstwa wewnętrzna) i włókien ceramicznych (warstwa zewnętrzna). Zastosowano różne gęstości igłowania w celu utworzenia kompozytów włókninowych i zszyto je ukośnie na powierzchni w określonych odstępach za pomocą ciągłej przędzy z włókna szklanego. Opracowano dziewięć nowych giętkich kompozytów i oceniono ich właściwości: strukturalne, powierzchniowe, mechaniczne i termiczne. Na podstawie wyników i analizy statystycznej stwierdzono, że do dalszych badań w celu opracowania filtrów materii cząstek stałych (PM) należy wytypować próbkę B2.

Tagi:

PM – particulate matters, SiC – silicon carbide.

Cytowanie:

Prabu K, Srinivasan J, Prakash C. Ceramic and Glass Fibre Reinforced Flexible Composites for Particulate Filter Walls – A Novel Approach. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 3(135): 91-97. DOI: 10.5604/01.3001.0012.7747

Opublikowano w numerze nr 3 (135) / 2019, strony 91–97.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook