Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (135) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Oczyszczanie rzeczywistych ścieków włókienniczych za pomocą żelazianu(VI) potasu i procesu Fe(III)/H2O2: zastosowanie testów Aliivibrio fischeri i Brachionus plicatilis do oceny toksyczności

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0746

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule przedstawiono możliwość aplikacji połączonych procesów utleniania chemicznego z zastosowaniem żelazianu(VI) potasu (K2FeO4) i procesu Fe(III)/H2O2 do oczyszczania rzeczywistych ścieków pochodzących z przemysłu włókienniczego, charakteryzujących się zwiększoną zawartością substancji organicznych (COD = 1920 mg O2/L). Zastosowanie obu procesów w optymalnych warunkach wyznaczonych przy zastosowaniu metody RSM (Response Surface Methodology) umożliwiło zmniejszenie COD ścieków o 75,4% (472 mg O2/L). Toksyczności ścieków, oczyszczonych w najkorzystniejszych warunkach oznaczona przy zastosowaniu dwóch organizmów testowych (Aliivibrio fischeri i Brachionus plicatilis) zmniejszyła się odpowiednio o 33 i 45%.

Tagi:

potassium ferrate(VI), textile wastewater, Fenton-like reaction, toxicity assessment.

Cytowanie:

Thomas M, Zdebik D. Treatment of Real Textile Wastewater by Using Potassium Ferrate(VI) and Fe(III)/H2O2. Application of Aliivibrio fischeri and Brachionus plicatilis Tests for Toxicity Assessment. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 3(135): 78-84. DOI: 10.5604/01.3001.0013.0746

Opublikowano w numerze nr 3 (135) / 2019, strony 78–84.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook