Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (135) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie właściwości fotometrycznych materiałów odblaskowych w zależności od ich budowy i kąta oświetlenia

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0743

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Zasada działania akcesoriów o wysokiej widoczności polega na odbijaniu światła w wąskim kącie w kierunku źródła – na przykład reflektorów samochodowych. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fotometrycznych wybranych materiałów odblaskowych, wykonanych z wykorzystaniem technologii nanoszenia mikrosoczewek na podłoże tekstylne oraz technologii wykorzystującej mikropryzmaty naniesione na warstwę polimerową. Przeanalizowano wpływ właściwości podłoża tekstylnego oraz polimerowego na właściwości fotometryczne materiałów o wysokiej widzialności. Opisano również metodykę badań właściwości fotometrycznych materiałów odblaskowych.

Tagi:

retroreflective properties, retroreflective materials, high visibility products, microprism structures, microlens structures.

Cytowanie:

Pościk A, Szkudlarek J, Owczarek G. Photometric Properties of Retroreflective Materials in Dependence on their Structure and Angle of Illumination. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 3(135): 58-64. DOI: 10.5604/01.3001.0013.0743

Opublikowano w numerze nr 3 (135) / 2019, strony 58–64.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook