Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (135) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości zarządzania wilgocią tkanin gofrowanych o zróżnicowanej strukturze

Research and development

Autor:

  • Matusiak Małgorzata
    Institute of Architecture of Textiles, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0741

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Tkaniny gofrowane charakteryzują się występowaniem wypukłych i płaskich pasków w kierunku osnowy. Tworzą trójwymiarową strukturę tkaną. Taka struktura wpływa znacząco na właściwości tkanin. W pracy wykonano badania tkaniny gofrowanych o różnym raporcie gofrowania. Celem pracy była analiza zależności między strukturą tkanin gofrowanych a ich właściwościami charakteryzującymi zdolność tkanin do transportu wilgoci. Pomiary właściwości transportu wilgoci tkanin gofrowanych wykonano za pomocą przyrządu Moisture Management Tester M290 firmy SDL Atlas. Przeprowadzone badania wykazały, że właściwości tkanin gofrowanych charakteryzujących ich zdolność transportu wilgoci w postaci płynnej różnią się w zależności od raportu efektu gofrowania.

Tagi:

seersucker woven fabrics, physiological comfort, moisture management tester, overall moisture management capacity, wetting, absorption.

Cytowanie:

Matusiak M. Moisture Management Properties of Seersucker Woven Fabrics of Different Structure. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 3(135): 43-50. DOI: 10.5604/01.3001.0013.0741

Opublikowano w numerze nr 3 (135) / 2019, strony 43–50.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook