Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (135) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Pomiar parametrów geometrycznych przędzy fantazyjnej za pomocą techniki sekwencjonowania obrazów opartej na obrazie komputerowym

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0739

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule przedstawiono komputerową metodę pomiaru parametrów geometrycznych przędzy fantazyjnej na podstawie sekwencjonowania obrazów. Metoda segmentacji obrazu zaproponowana we wcześniejszej pracy została zastosowana do obrazów przędzy fantazyjnej w celu uzyskania danych dotyczących pomiarów średnicy. Następnie, w celu usunięcia nakładających się danych, zaproponowano metodę obróbki obrazu opartą o znormalizowaną metodę korelacji krzyżowej (NCC). W celu wykrycia parametrów geometrycznych przędzy fantazyjnej zastosowano histogram częstotliwości oraz dopasowanie krzywej i metody spektrogramowe do analizy uzyskanych danych. Za pomocą proponowanej metody i metody Uster przeanalizowano cztery rodzaje przędz fantazyjnych o różnych parametrach geometrycznych. Wyniki eksperymentalne wykazały, że wyniki detekcji amplitudy, długości,  odległości i okresu wzgrubień uzyskane przy użyciu proponowanej metody były zgodne z wartościami zadanymi i wynikami Uster.

Tagi:

slub yarn sequence image, geometrical parameter measurement, image segmentation, image stitching.

Cytowanie:

Li Z, Xiang J, Wang L, Zhang N, Wang J, Pan R, Gao W. Measuring the Geometrical Parameters of Slub Yarn Using a Computer Vision Based Image Sequencing Technique. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 3(135): 26-35. DOI: 10.5604/01.3001.0013.0739

Opublikowano w numerze nr 3 (135) / 2019, strony 26–35.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook