Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (135) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Fotochromowe włókna polipropylenowe: wpływ właściwości mechanicznych na zachowanie kinetyczne

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0738

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy przedstawiono efekty wprowadzenia spiro [2H-indolo-2,3 ‚– [3H] nafta [2,1-b][1,4] oksazyna], 1,3-dihydro-1,3,3-trimetylo-6’ – (1- piperydynylu) do polipropylenu i fotochromowych polipropylenowych multifilamentów wytwarzanych techniką masowego zabarwienia. Następnie włókna polipropylenowe (PP) domieszkowano różnym stężeniem pigmentu fotochromowego, a po wytworzeniu włókien zastosowano różne współczynniki rozciągania. Stwierdzono, że kolor fotochromowy jest maksymalny przy najwyższym stężeniu barwników, jak również przy najniższym stosunku rozciągania. Analizowano również różnice koloru dla L*, a*, b* i AE* w odniesieniu do różnych stężeń i współczynników rozciągania. Włókna na ogół wykazywały dobrą stabilność fotokoloracji podczas pomiaru barwy do pięciu cykli. Wyniki gęstości optycznej zmniejszono przez zwiększenie rozdrobnienia włókna. W pracy zbadano również wpływ współczynnika rozciągania na właściwości optyczne i mechaniczne włókien.

Tagi:

coloration, drawing process, photochromism, polypropylene, kinetic properties, mass coloration, mechanical properties.

Cytowanie:

Periyasamy AP, Vikova M, Vik M. Photochromic Polypropylene Filaments: Impacts of Mechanical Properties on Kinetic Behaviour. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 3(135): 19-25. DOI: 10.5604/01.3001.0013.0738

Opublikowano w numerze nr 3 (135) / 2019, strony 19–25.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook