Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (129) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Oczyszczanie syntetycznych ścieków farbiarskich przy wykorzystaniu żelazianu(VI) potasu – zastosowanie metody Taguchi do optymalizacji eksperymentu

Research and development

Autorzy:

 • Thomas Maciej
  Chemiqua Company, Kraków, Poland
 • Barbusiński Krzysztof
  Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
 • Kliś Simona
  Central Mining Institute, Katowice, Poland
 • Szpyrka Ewa
  Faculty of Biotechnology, University of Rzeszów, Rzeszów, Poland
 • Chyc Marek
  Institute of Mathematical and Natural Science, State Higher Vocational School in Tarnów, Tarnów, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0011.7313

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę oceny przydatności metody Taguchi do optymalizacji procesu oczyszczania syntetycznych ścieków farbiarskich (pH = 6.7-7.2, Conductivity = 6.71-6.84 mS/cm, Salinity = 3581-3648 mg NaCl/dm3, Colour = 560-4710 mg Pt/dm3, COD = 2220-2290 mg O2/dm3, TOC = 394-551 mg/dm3) z zastosowaniem K2FeO4. Badania prowadzono z wykorzystaniem 3 rodzajów ścieków zawierających detergent anionowy (laurylosiarczan sodu, 100 mg/dm3) i różniących się jedynie stężeniem barwnika Acid Green 16 (AG 16). Jako utleniacz zastosowano techniczny K2FeO4, który poddano analizie fizykochemicznej (czystość, widmo UV-VIS, charakterystyka powierzchni i skład chemiczny z zastosowaniem metod SEM i EDX). Do planowania i optymalizacji procesu oczyszczania ścieków zastosowano metodę Taguchi dla czterech parametrów wejściowych: pH (2, 7, 12), czasu reakcji (10, 30, 50 min.), stężenia AG 16 (20, 120, 220 mg/dm3) oraz stężenia K2FeO4 (25, 125, 225 mg/dm3), dla których wykonano 9 eksperymentów zgodnie z przyjętym planem. Analiza wyników badań pozwoliła na wskazanie optymalnych wartości dla poszczególnych parametrów wejściowych (pH 2, czas 50 min., AG 16=20 mg/dm3, K2FeO4 = 125 mg/dm3). W tych warunkach uzyskano wizualne odbarwienie ścieków (AG 16 = 0.4 mg/dm3, ↓98% ), zmniejszenie barwy (66 mg Pt/dm3, ↓88% ) oraz DOC (249 mg/dm3, ↓37%).

Tagi:

textile wastewater, potassium ferrate(VI), Acid Green 16, Taguchi method.

Cytowanie:

Thomas M, Barbusiński K, Kliś S, Szpyrka E, Chyc M. Synthetic Textile Wastewater Treatment using Potassium Ferrate(VI) – Application of Taguchi Method for Optimisation of Experiment. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 3(129): 104-109. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7313

Opublikowano w numerze nr 3 (129) / 2018, strony 104–109.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook