Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (129) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zastosowanie technik statystycznych
do charakteryzowania
biokompozytów wykonanych
z włókien sizalowych i biożywicy
ze skórki banana

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0011.7308

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem pracy było wykorzystanie technik statystycznych do charakteryzowania biokompozytów wykonanych z włókien sizalowych i biożywicy z surowej skórki banana. Włókna potraktowano wodorotlenkiem sodu, w połączeniu z biożywicą ze skórki banana, a następnie opracowano materiał bio-kompozytowy. Zbadano wpływ frakcji objętościowej włókna, gliceryny i masy biożywicy na właściwości rozciągające i ściskające biokompozytów, wykorzystując uniwersalną konstrukcję obrotową i wielokrotną regresję. Sparowany test T-test wykazał znaczną poprawę właściwości mechanicznych obrabianych włókien. Bio-kompozyt wykazywał wytrzymałość na rozciąganie równy 5,2 MPa przy skorygowanej wartości R2 wynoszącej 0,91, module Younga 11,99 MPa (skorygowany R2 równy 0,92), procentowym wydłużeniu 1,77% (skorygowany R2 równy 0,95) i wytrzymałości na ściskanie wynoszącej 2,94 MPa (skorygowany R2 równy 0,90). Biokompozyt można porównać do komercyjnego kompozytu i litego drewna, a zatem może być alternatywą dla nieodnawialnych, niebiodegradowalnych produktów z ropy naftowej i litego drewna do zastosowań w ścianach działowych, sufitach i tablicach ogłoszeń.

Tagi:

sisal fibres, banana peel, bio-resin, bio-composites, universal rotatable design.

Cytowanie:

Mwesigwa R, Mwasiagi JI. Use of Statistical Techniques to Characterize Bio-Composites Made from Sisal Fibres and Bio-Resin from Banana Peel. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 3(129): 87-92. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7308

Opublikowano w numerze nr 3 (129) / 2018, strony 87–92.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook