Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (129) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Prognozowanie porowatości tkanin barierowych pod względem parametrów materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz ich związku z przepuszczalnością powietrza

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0011.7306

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Porowatość jest jedną z najważniejszych cech tkanin, które decydują o przepuszczalności i właściwościach retencyjnych tkanin. Zastosowania techniczne wymagają tekstyliów z kombinacją określonej przepuszczalności i właściwości retencyjnych. Oprócz filtracji, tekstylia chirurgiczne muszą charakteryzowac się właściwościami zapewniającymi skuteczną barierę przeciwko płynom z cząstkami objętościowymi, takim jak bakterie i wirusy oraz zapewniać komfort użytkowania. Wielkość porów i rozkład wielkości porów są ważnymi cechami określającymi przepuszczalności i zachowanie retencyjne tkanin barierowych wielowłókienkowych. Przeprowadzone badania miały na celu rozwinięcie związku pomiędzy parametrami materiału i konstrukcji z porowatością w kategoriach średniej wielkości porów, a tym samym z przepuszczalnością powietrza. Aby zmapować takie nieliniowe złożone relacje, zastosowano sztuczną sieć neuronową (ANN). Z ustaleń zaobserwowano, że porowatość tkanin barierowych można przewidzieć z doskonałą dokładnością za pomocą SSN.

Tagi:

barrier fabrics, porosity, permeability, prediction, artificial neural network.

Cytowanie:

Malik SA, Kocaman RT, Gereke T, Aibibu D, Cherif C. Prediction of the Porosity of Barrier Woven Fabrics with Respect to Material, Construction and Processing Parameters and Its Relation with Air Permeability. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 3(129): 71-79. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7306

Opublikowano w numerze nr 3 (129) / 2018, strony 71–79.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook