Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2018Numer (129) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Metody oceny dzianin z udziałem nitek elastomerowych w procedurze projektowania wyrobów uciskowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0011.7303

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Jednym z najważniejszych etapów w procedurze projektowania wyrobów uciskowych jest przyjęcie do opisu związku siły i wydłużenia względnego dzianiny, właściwych i uzasadnionych naukowo wartości sił dzianiny poddanej testowi naprężania i odprężania w postaci pętli histerezy. Badania w tym zakresie przeprowadzono na przykładzie dwóch wariantów dzianin-rządkowej i kolumienkowej z udziałem nitek elastomerowych. Na podstawie wyznaczonych funkcji związku siły i wydłużenia względnego i prawa Laplace’a, zaprojektowano i wykonano opaski uciskowe o zamierzonych wartościach nacisku jednostkowego, które poddano weryfikacji eksperymentalnej. Ponadto przedstawiono procedurę oceny przydatności dzianiny uciskowej do określonej klasy nacisku.

Tagi:

compression products, knitted fabrics, elastomeric threads, unit pressure, Laplace’s law, compression class, useful elongation.

Cytowanie:

Kowalski K, Kłonowska M, Ilska A, Sujka W, Tyczyńska M. Methods of Evaluating Knitted Fabrics with Elastomeric Threads in the Design Process of Compression Products. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 3(129): 60-65. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7303

Opublikowano w numerze nr 3 (129) / 2018, strony 60–65.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook