Pojawienie się promieniowania synchrotronowego zrewolucjonizowało badania strukturalne materii o wysokim i niskim stopniu kondensacji. W tej pracy dyskutowane są przyszłe, potencjalne możliwości promieniowania synchrotronowego w zastosowaniu do badań materiałów o niskim poziomie kondensacji, ze szczególnym uwzględnieniem nauki o polimerach. Luminancja źródeł synchrotronowych trzeciej generacji jest obecnie tak wysoka, że stały się wykonalne badania w czasie rzeczywistym z rozdzielczością czasową rzędu milisekund. Umożliwia to badania zmian struktury w układach polimerowych, zachodzących w trakcie procesów obróbki, charakteryzujących się szybką kinetyką. Urządzenia mikroogniskujące, wiązki promieniowania o przekroju nanometrowym i równoległy rozwój szybkich urządzeń liczących, w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem, stwarzają nowe niespotykane dotąd wyzwania dla naukowców zajmujących się badaniami polimerów.

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2005Numer (53) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

NEW ARTICLE

Research and development

Autor:

  • Reynaers Harry 
    Department of Chemical Engineering, Katholieke Universiteit Leuvenle, Leuven, Belgium


Pełen tekst

Abstrakt:

Pojawienie się promieniowania synchrotronowego zrewolucjonizowało badania strukturalne materii o wysokim i niskim stopniu kondensacji. W tej pracy dyskutowane są przyszłe, potencjalne możliwości promieniowania synchrotronowego w zastosowaniu do badań materiałów o niskim poziomie kondensacji, ze szczególnym uwzględnieniem nauki o polimerach. Luminancja źródeł synchrotronowych trzeciej generacji jest obecnie tak wysoka, że stały się wykonalne badania w czasie rzeczywistym z rozdzielczością czasową rzędu milisekund. Umożliwia to badania zmian struktury w układach polimerowych, zachodzących w trakcie procesów obróbki, charakteryzujących się szybką kinetyką. Urządzenia mikroogniskujące, wiązki promieniowania o przekroju nanometrowym i równoległy rozwój szybkich urządzeń liczących, w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem, stwarzają nowe niespotykane dotąd wyzwania dla naukowców zajmujących się badaniami polimerów.

Opublikowano w numerze nr 5 (53) / 2005.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook