Gdzie jesteśmy: Strona głównaWydarzenia 2019
AAA     ENG | POL

Wydarzenia - 2019

 • Harmonogram seminariów


  Harmonogram seminariów organizowanych
  w Instytucie Biopolimerów 
  i Włókien Chemicznych w 2019 roku

   

  TEMAT

  PRELEGENT

  DATA

  Badanie procesu otrzymywania proszków polimerowych

  dr inż. Sławomir Dutkiewicz

  14.02. 2019

  Opracowanie metod badawczych w zakresie oceny wpływu zanieczyszczeń na florę glebową w warunkach laboratoryjnych

  dr inż. Katarzyna Dziedziczak 
  mgr inż. Bogusław Kowalski 
  Magda Szalczyńska

   21.03.2019

  Kontynuacja prac badawczych w celu wytworzenia włókninowych produktów kosmetycznych z kopoliestru alifatyczno- aromatycznego z warstwą aktywną - Badanie parametrów metrologicznych oraz właściwości chemicznych, biodegradacyjnych oraz przeciwbakteryjnych

  mgr inż. Monika Owczarek
  mgr inż. Monika Szkopiecka mgr inż. Marzena  Dymel mgr inż. Michał Kudra
  mgr inż. Sylwia Jagodzińska mgr inż. Karolina Gzyra-Jagieła

   11.04.2019

  Opracowanie metody oznaczania liczby bakterii w preparatach probiotycznych

  mgr inż.Krystyna Guzińska mgr inż. Marzena Dymel 
  dr Dorota Kaźmierczak

   06.06.2019

   Biopoliamidy

   mgr inż. Jacek Wesołowski

   19.09.2019

  Makrocykliczne pochodne cyklotrifosfazenów

   

  dr Natalia Gutowska

   

  17.10.2019

  Włókniny kompozytowe specjalnego zastosowania

  mgr inż. Tomasz Kowalewski

   14.11.2019

  Opracowanie metodyki badania kąta zwilżania folii przy użyciu mikroskopu stereoskopowego Delta Optical SZ-430T

  mgr inż. Sylwia Jagodzińska mgr inż. Beata Pałys
  dr hab. inż. Dariusz Wawro, prof. IBWCh

  21.11.2019

  Otrzymywania biopolimerów (celulozy, ligniny i hemiceluloz) z odpadowej biomasy roślinnej

  dr inż. Ewa Kopania 
  mgr inż. Justyna Wietecha

   12.12.2019

    

  Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej 
  Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi o godz. 1100

 • EPNOE 2019 - 6th EPNOE International Polysaccharides Conference


  7-11.10.2019, Aveiro, Portugal

 • The Filtration Event 2019


  22 – 24.10.2019 Cologne, Germany

  https://filtech.de/

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook