Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer (82) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Adsorpcja i desorpcja barwnika Black 5 na chitynie i chitozanie − równania izoterm

Research and development

Autor:

  • Filipkowska Urszula
    Department of Environmental Protection Engineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy badano sorpcję i desorpcję barwnika reaktywnego Black 5 z roztworów wodnych na chitynie i chitozanie. Proces adsorpcji prowadzono przy pH 3,0 a desorpcji przy pH 11,0. Do opisu danych doświadczalnych wykorzystano modele: Freundlicha, Langmuira, podwójnego równania Langmuira i trzy parametrowego Redlicha-Petersona. Wszystkie cztery analizowane równania wykazywały dobre dopasowanie do wyników eksperymentalnych. Najlepsze dopasowanie uzyskano dla heterogenicznego modelu opisanego podwójnym równaniem Langmuira. Stałe wyznaczone z tego równania wskazały na odmienny mechanizm wiązania barwnika w miejscach aktywnych pierwszego i drugiego rodzaju.

Tagi: adsorption, chitin, chitosan, reactive dye Black 5, isotherm equations.

Cytowanie: Filipkowska U.; Description of the Adsorption and Desorption of Black 5 onto Chitin and Chitosan − Isotherm Equations. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2010, Vol. 18, No. 5 (82) pp. 105-109.

Opublikowano w numerze nr 5 (82) / 2010, strony 105–109.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook