Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (69) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Obiektywne pomiary chwytu w odniesieniu do odczucia miękkości i ciepła

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badania dotyczyły możliwości określenia właściwości chwytu materiałów włókienniczych wyrażonego odczuciem miękkości i ciepła poprzez pomiary mechanicznych właściwości tkanin i dzianin za pomocą zestawu FAST oraz przyrządu mierzącego absorpcję cieplną Zweigle T675 Alambeta . Dla określenia tego celu przeprowadzono korelacje wyników pomiarów mechanicznych i termicznych z wynikami testów odczucia ciepła i miękkości osób badanych . Do badań stosowano tkaniny wykonane z wełny oraz mieszanek wełny z innymi włóknami zwierzęcymi. Przeprowadzono wieloczynnikowa regresje liniową dla korelacji wyników pomiarów i subiektywnych testów. Uzyskane modele matematyczne zastosowano dla przewidywania wartości chwytu; stosowano model liniowy, prawo Webera-Fechnera i potęgowe prawo Stevensa. Wyniki pokazały, ze istnieje ścisła zależność pomiędzy wartościami obliczonymi chwytu oraz wartościami uzyskanymi z subiektywnych testów. Najlepszą korelacje uzyskano stosując prawo Webera-Fechnera. Następnie wykorzystując równania regresji określono które niezależne zmienne nie wpływają lub wpływają minimalnie na dokładność przewidywanych wartości. W efekcie określono które fizyczne i mechaniczne parametry mierzone za pomocą przyrządów FAST i Alambeta mogą być zastosowane dla określenia wartości chwytu.

Tagi: hand subjective characteristics, mechanical properties, thermal adsorption, softness, warmth, fabric objective measurements.

Cytowanie: Mazzuchetti G., Demichelis R., Songia M. B., Rombaldoni F.; Objective Measurement of Tactile Sensitivity Related to a Feeling of Softness and Warmth. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2008, Vol. 16, No. 4 (69) pp. 67-71.

Opublikowano w numerze nr 4 (69) / 2008, strony 67–71.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook