Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (76) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nanowłókna i nanorurki węglowe w polimeryzacji rodnikowej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano polimeryzację rodnikową styrenu z udziałem nanowłókien z węglika krzemu (SiCNF) i porównano do polimeryzacji prowadzonej w obecności jednościennych nanorurek węglowych (SWNT), których aktywność rodnikową potwierdzono już wcześniej w polimeryzacji innego monomeru winylowego – metakrylanu metylu (MMA). Polimeryzację styrenu w obecności nanowłókien z SiC oraz SWNT, inicjowaną kwasem 4,4’-azobis(4-cyjanopentanowym) (ACPA), prowadzono w N,N-dimetylformamidzie (DMF) w temperaturze 333K w dylatometrze. Stwierdzono, że zasadnicze różnice w strukturze chemicznej badanych nanocząstek i monomerów wpływają na ich reaktywność w polimeryzacji. SWNT są mało efektywnymi inhibitorami w polimeryzacjach styrenu i metakrylanu metylu, ale w każdej działają w zdecydowanie odmienny sposób, natomiast SiCNF nie mają wpływu na przebieg polimeryzacji. Obecność nanocząstek węglowych w badanych procesach zmienia właściwości termiczne produktów polimeryzacji.

Tagi: nanofibres, carbon nanotubes, radical polymerisation

Cytowanie: Wiśniewska E., Pabin-Szafko B., Huczko A.; Nanofibres and Nanotubes in Radical Polymerisation. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 5 (76) pp. 23-25.

Opublikowano w numerze nr 5 (76) / 2009, strony 23–25.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook