Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (136) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Projektowanie funkcjonalnej bielizny męskiej z barierą mikrobiologiczną

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0855

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule zaproponowano projektowanie funkcjonalnej bielizny męskiej. Analizowano kształt ciała i wymiary. Digitalizacja ludzkiego ciała została przeprowadzona za pomocą skanowania 3D, wykonano pomiary na podstawie „chmur” punktów i określono kształt ciała, dla których opracowano wzór bielizny. Proponowane fragmenty męskiego modelu bielizny zostały przekształcone na postać numeryczną, a program został opracowany w języku programowania C++, dzięki czemu części wzoru zostały dostosowane do indywidualnych pomiarów i materiału użytego do kompresji ciała. Ponieważ bielizna funkcjonalna może być również używana pooperacyjnie, przeprowadzono analizę materiałów biodegradowalnych Tencel® proponowanych do zastosowania w tych przypadkach. Próbki materiału poddano sterylizacji parowej w temperaturze 134 °C, po czym przeprowadzono testy przepuszczalności barier mikrobiologicznych przy użyciu nowej metody. W oparciu o przebadane próbki i ich właściwości wykonano funkcjonalną bieliznę medyczną, która poprzez swoją funkcjonalną konstrukcję poprawiła możliwość zapobiegania zakażeniom części ciała po zabiegach chirurgicznych.

Tagi:

microbial barrier, functional design, 3D scanning, Tencel, clothing construction.

Cytowanie:

Bogović S, Rogina-Car B, Bogović D. Functional Design of Supportive Men’s Underwear with a Microbial Barrier. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 4(136): 43-49. DOI: 10.5604/01.3001.0013.0855

Opublikowano w numerze nr 4 (136) / 2019, strony 43–49.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook